Yararlanma Koşulları

Kütüphane Genel Kuralları

  A.  İTÜ öğretim elemanları, öğrencileri, idari ve emekli personeli İTÜ Kütüphanelerinden üye olmaksızın yararlanabilirler. Ancak,
  1. Ödünç verme hizmeti,
  2. Kütüphanelerarası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti,
  3. Elektronik kaynaklara kampüs dışı erişim hizmeti,
  4. Kütüphaneye satın alınması için yayın siparişi hizmetlerinden yararlanabilmesi için kütüphane üyeliği gerekmektedir. (Üye olan İTÜ emekli personeli sadece Kampüs Dışı Erişim hizmetinden yararlanabilir).   
  B.  İTÜ mezunları, İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı personeli, diğer üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı ile belirlenen koşullar çerçevesinde sadece kütüphane içindeki hizmetlerden yararlanabilir, ödünç yayın alamazlar.
  1. İTÜ mezunları mezun kartları ile,
  2. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri çıkarılacak üyelik kartı ile, Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde misafir üye olarak İTÜ Kütüphanelerinden yararlanabilirler
  C.  Kütüphaneye giriş ve ödünç verme işlemi, üniversite kimlik kartı ile yapılmaktadır.
  D.  Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır. 
  E.  Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar yanlarında sadece su bulundurabilir.
  F.  Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdür. Meydana gelecek çalınma, kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz. 
  G.  Kullanıcılar kütüphaneye girerken cep telefonlarını sessiz konuma almalı ve bina içerisinde görüşme yapmamalıdır. 
  H.  Mustafa İnan Kütüphanesi ve şube kütüphanelerdeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır. 
  İ.  Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır. 
  J.  Kütüphane içinde, ‘Sesli Çalışma Salonu’ dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır. 
  K.  Şube kütüphanelerde kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve kapanış uyarıları başlatılır. 

Kütüphaneye Üyelik


 1.  İTÜ mensuplarının üyelik işlemleri

 1. Üye olmak isteyen İTÜ Mensupları Kütüphane web sayfasından online üyelik formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir.
 2. Üye olmak isteyen sözleşmeli / misafir öğretim elemanı veya sözleşmeli idari personel, görev yaptığı birimden, İTÜ’deki görevini ve görev süresini belirten yazı ile birlikte kütüphaneye başvurarak online üyelik formunu doldurması gerekir.

 2.  Misafir kullanıcıların üyelik işlemleri

 1. Diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencileri, akademik personel, İTÜ Kütüphanelerine üye olabilirler. Diğer üniversitelerin lisans öğrencileri kütüphaneden yararlanamazlar. Öte yandan Tıp Fakültesi lisans öğrencileri mezun olduklarında diplomalarında eş zamanlı olarak Lisans ve Yüksek Lisans birlikte yazdığından; 5. ve 6. sınıf öğrencileri Yüksek Lisans öğrencileri kapsamında kütüphanemizden üyelik yoluyla yararlanabilecektir.
 2. Misafir üyelere sadece İTÜ Kütüphanelerinde geçerli olan elektronik kart verilir.
 3. Bir fotoğraf, bir adet kimlik fotokopisi, mensubu oldukları kuruma ait kurum kimliği ve yıllık   üyelik ücret makbuzunun Kütüphane Güvenlik Birimine teslim edilmesi gerekmektedir

3.  Üyelik süresi

 1. İTÜ öğretim elemanı, idari personeli, sözleşmeli / misafir öğretim elemanı veya sözleşmeli idari personel, İTÜ’de görev yaptığı sürece,
 2. İTÜ öğrencileri veya misafir öğrenciler, İTÜ’deki öğrenimleri süresince,
 3. İTÜ emekli personeli, üye olmak için başvurduğu tarihten itibaren 1 yıl süresince üye olabilirler. Emekli personel üyelik bitiminde Daire Başkanlığına müracaat ederek üyelik süresini uzatabilir. Uzatma talebinde bulunmayan emekli üyelerin üyelikleri iptal edilir.

 4.  Üyeliğin bitişi ya da askıya alınması

 1. Üyelik Bitişi:
  1. Personel için: Emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle  üniversiteden ayrıldığında, 
  2. Öğrenci için: Mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda Daire Başkanlığı’ndan “ilişiği yoktur” belgesi almak zorundadır.
 2. Askıya Alınması: 
  1. Kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür. Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, kütüphane çalışanlarının görev yapmasını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti bozanların üyelikleri 1 ay süre ile,
  2. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcıların 2 ay süre ile,
  3. İTÜ kimlik kartını başkasına kullandıran veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği 1 ay süre ile askıya alınır ve hizmetlerden yararlanamaz.
  4. Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren veya izinsiz materyal çıkaran kullanıcılar hakkında ilgili birimlere bilgilendirme yapılarak, ilgili birimlerin yasal işlem yapması sağlanır.