Rezerv Yayınlar

Ders yayını istek formu

A. Hizmetin Amacı

İTÜ Kütüphanelerindeki rezerv hizmeti, eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim üyeleri tarafından önerilen bilgi kaynaklarını özel kurallar çerçevesinde öğrencilere yararlandırmayı amaçlar.

Rezerv Bölümünde basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra telif haklarına uygun olarak bu kaynakların elektronik kopyaları da online katalog üzerinden hizmete sunulmaktadır.

B. Telif haklarını ihlal etmeyecek biçimde E-Rezerv Bölümü'nde;

 1. Bir kitaptan bir bölüm,
 2. Bir derginin bir sayısından bir makale,
 3. Öğretim üyesinin hazırladığı ders özetleri, notları, testler, sunumlar ile benzeri materyaller,
 4. Herhangi bir yayından resim, harita, grafik, çizelge v.b.
 5. Bunların dışındaki bilgi kaynaklarının e-rezerv koleksiyonunda bulunabilmesi için telif hakkı izni alınması gerekmektedir.
  Telif hakları gereğince elektronik ortama aktarılmış kopyaların bibliyografik künyesinin tam olarak bildirilmesi zorunluluğu vardır. Her akademik dönem sonunda bu materyaller e-rezerv hizmetinden kaldırılır.
 6. E-rezerv koleksiyonundaki bilgi kaynaklarına

sadece İTÜ mensuplarının erişim hakkı bulunmaktadır.

C. Rezerv Koleksiyonu

 • Öğretim üyelerinin önerdiği ve kütüphanenin sahip olduğu basılı ve elektronik yayınlar,
 • Ders notları,
 • Öğretim üyelerinin kendi koleksiyonu,
 • Problem çözüm kitapları,
 • Sınav soru (test) kitapları,
 • Makaleler,
 • Kitap bölümleri,
 • Öğrenci ödevleri (çalışmaları öğrencinin izni öğretim üyesinin onayı ile)
 • Derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeleri içerir.
 • Ders yayınları kütüphanenin http://www.kutuphane.itu.edu.tr adresindeki kataloğundan öğretim üyesi ve ders adına göre taranabilir.

D. Rezerv Yayınlar Koleksiyonu için Yayın Ayırtma

Öğretim Üyeleri için;

 1. Öğretim üyesi, Rezerv Yayınlar Koleksiyonuna katılmasını istediği bilgi kaynağını kütüphane koleksiyonunda yer alıyorsa dönem başlamadan iki hafta; kütüphane koleksiyonunda yer almıyorsa iki ay önce “Ders Yayını İstek Formu” (bakınız: Form 5) birlikte Mustafa İnan Kütüphanesi Ödünç Verme Bölümüne bildirmesi gerekmektedir.
 2. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitapları için “Ders Yayını İstek Formunun” bölüm başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda kütüphane tarafından belirlenir.
 4. Öğretim üyesi sahip olduğu bilgi kaynağını öğrencilerin kullanımına sunmak amacı ile Rezerv Koleksiyonunda bulundurabilir. Bu kaynaklar dönem sonunda öğretim üyesine iade edilir. Kişisel kopyaların zarar görmesinden ve kaybolmasından kütüphane sorumlu değildir.
 5. E-Rezerv: Öğretim üyeleri tarafından önerilen yayınların telif hakları doğrultusunda elektronik ortama aktarılmış kopyaları ve kütüphanenin sahip olduğu elektronik kaynaklardan oluşur. Bu bölüme konulan bilgi kaynaklarına sadece İTÜ mensupları ulaşabilir. Dönem sonunda elektronik ortama aktarılmış kopyalar kullanımdan kaldırılır.
 6.       a) Türkçe verilen ders için;
              (1) 1 temel ders yayını
              (2) 15 yardımcı ders yayını

        b) İngilizce verilen ders için;
              (1) 1 İngilizce – 1 Türkçe ders yayını
              (2) 15 yardımcı ders yayını

  belirlenebilir.

E. Rezerv Yayınlar Koleksiyonu Ödünç Verme Kuralları

 1. Rezerv Koleksiyonundaki yayınlar iki saatlik, gecelik ve 1 günlük ödünç verilir.
 2. Öğretim üyesi sadece kendi dersine ait ders yayınını dönemlik ödünç alabilir.
 3. Gecelik alınan yayınların kütüphanenin açıldığı saatte iade edilmesi gerekir.
 4. Ders notları ve özel kopyalar gecelik ödünç verilmez.
 5. Ders yayınına uzatma işlemi yapılmaz.
 6. Kütüphane, yayının kullanım durumuna göre ödünç alma süresinde değişiklik yapabilir.
 7. Zamanında iade edilmeyen ders yayınına saatlik gecikme cezası uygulanır. Gecikme ücreti saat başına 50 YKR dir.
 8. 3 kereden fazla ders yayınını zamanında iade etmeyen öğrencinin ders yayını kullanım hakkı 1 dönem boyunca kaldırılır.

İLETİŞİM

Telefon 0 212 285 30 13 / 41 05
Faks 0 212 285 33 02
Elektronik Posta kutuphane@itu.edu.tr