Görsel İşitsel Bölümü

Toplantı ve konferans salonunun rezervasyon formu

Bu bölüm basılı olmayan materyallerin (DVD, VCD, CD, disket, video kaset, ses kaseti v.b) bulunduğu bölümdür.

A. AMAÇ

Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmalar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sağlanan görsel işitsel materyallerin ve bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasıdır.

B. GÖRSEL İŞİTSEL KOLEKSİYON

Görsel-İşitsel Koleksiyonu

 • DVD, VCD, CD, Video kaset, disket formatındaki eğitim-öğretim amaçlı materyaller,
 • ses kasetleri,
 • müzik kasetleri ve CD’leri,
 • filmlerden

oluşmaktadır. İTÜ Kütüphanelerinde bulunan film koleksiyonunu toplu olarak görebilmek için bu linki tıklayın

C. ÖDÜNÇ VERME SÜRESİ

Materyal Tipi Ödünç Verme Süresi
DVD, VCD,CD, Video Kaset vb. formattaki eğitim materyali Öğretim Elemanı 1 hafta 1 uzatma
İTÜ Öğrencileri ve İdari Personeli 1 hafta Uzatma yapılmaz
Misafir üyeler Görsel-İşitsel Bölümü içerisinde 3 saat boyunca kullanılır
Film/Müzik materyali 3 gün (72 saat)
 1. Görsel-İşitsel materyallerden bölüm içinde kullanılmak şartı ile bütün kullanıcılar yararlanabilir.

 2. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

 3. Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi uygulanır. bakınız: Ödünç Verme

 4. Film ve müzik materyalinin toplu kullanımı için önceden randevu alınması gerekir. Randevu için; 212 285 66 25 e-posta : keskinf@itu.edu.tr

 5. Kullanıcı ödünç verilmiş olan materyal için ayırtma işlemi yapabilir.

 6. Şube kütüphanelerini kullanan öğretim elemanları derslerinde kullanacağı Mustafa İnan Kütüphanesi Görsel İşitsel Bölümü koleksiyonunda yer alan ve ödünç verilebilen materyal için Mustafa İnan Kütüphanesine gelmeden istekte bulunabilir. Kullanıcı bu isteğini şube kütüphanesindeki kütüphaneciye iletir; kütüphaneci tarafından aşağıdaki form doldurularak e-posta ile (kutuphane@itu.edu.tr) Mustafa İnan Kütüphanesi Ödünç Verme Bölümünden istekte bulunulur.

  Materyalin Başlığı  
  Yer No  
  Barkod No  
  Dersin Adı  
  Kullanıcı Adı Soyadı  
  Kullanıcı Id No  
 7. Mustafa İnan Kütüphanesi materyali kullanıcıya ödünç vererek Çarşamba günleri Şube kütüphanesine gönderir.

 8. Gelen materyalin ödünç verme süresi Mustafa İnan Kütüphanesinin ödünç verdiği tarihten itibaren başlar.

 9. Kullanıcı isteğini Çarşamba öğleden sonra Şube kütüphanesinden alabilir.

 10. Kullanıcı ödünç aldığı materyali Mustafa İnan Kütüphanesine veya Şube kütüphanesine iade edebilir. Materyal Salı akşamına kadar Şube kütüphanesine, Çarşamba günü ise Mustafa İnan Kütüphanesine iade edilebilir. Bu tarihten sonraki iadelerde gecikme işlemi uygulanır.